Milica Grubač

Milica Grubač, učenica VIII beogradske gimnazije, III-7, prirodni smer,  školska 2015/2016.

Kocka je bačena!

Zadatak 1
Dionis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadatak 2
Holi festival