ZGRAFITO

Učenici Hemijsko-prehrambene tehnološke škola, školska 2015/2016.