Od antičkog doba do čoveka nove individualnosti

istorija civilizacije i umetnički eksperiment
program u oblasti omladinskog sektora – Beograd, 2016.

dkcb_logo          BGlogo