Bojana Štefulj

Bojana Štefulj, III 4, Tehnička škola “Drvo Art”, školska 2015/2016.