Darko Cvetković

Darko_Cvetkovic_avatarDarko Cvetković, učenik Tehničke škole Drvoart, II razred, smer Tehničar  za finalnu obradu drveta

Kad čovek voli nešto i misli da je to za njega, on zna da neće odustati od toga i da će uraditi željeno.

 

 

Zadatak 1

Ranohrišćanski motivi – Riba
Darko_Cvetkovic_zadatak_1_01