Nevena Aleksandrovski

Nevena Aleksandrovski, učenica Hemijsko-prehrambene tehnološke škola, školska 2015/2016.

Zadatak 1

 

 

 

 

 

 

 

Zadatak 2