Tamara Ilić

Tamara Ilić, učenica Arhitektonske tehničke škole Beograd, IV razred, smer Građevinski tehničar za visokogradnju, školska 2016/2017.

Zadatak 1

 

 

 

 

 

 

 

Zadatak 2 (grupni rad)