Ana Savić

Ana Savić, III 2, Tehnička škola „Drvo Art“, školska 2015/2016.