Milica Puzović

Milica Puzović, Tehnička škola “Drvo Art”, školska 2015/2016.