Andrijana Krstić

Andrijana Krstić, učenica Hemijsko-prehrambene tehnološke škola, školska 2015/2016.