Kristina Radosavljević

Kristina Radosavljević, učenica Hemijsko-prehrambene tehnološke škola, školska 2015/2016.