Ana Đorić


Ana_Djoric_avatarAna Đorić
, učenica Škole za dizajn, III godina, smer Grafički dizajn, školska 2015/2016.

 

 

 

Zadatak 1
Dionis – stari grčki bog plodnosti, vegetacije, života, vina i uživanja. Bio je sin Zevsa i Semele, boginje iz Tebe. Religiju vezanu za Dionisa, uvek prati vino, igra i sve što čoveku pomaže da pobegne od svakidašnjice. Dok su trajali obredi, na ovim ceremonijama se pevao ditiramb, pesma u čast Dionisa.

Zadatak 2
Tanjr po uzoru na starogrčku keramiku