Ivana Žunić

 Ivana Žunić, učenica Škole za dizajn, IV godina, smer Grafički dizajn, školska 2015/2016.

Granice se lako prelaze kad shvatiš da ih nema!

Zadatak 1
Bog Had – Marko Šerer u mojoj interpretaciji boga Hada, boga podzemlja i sveta mrtvih. Odabrala sam ovo poređenje kao veliki izazov sebi, jer je Marko u svojoj večnoj pozitivnosti sušta suprotnost mračnim aurama ovog boga.

Zadat 2
Sirene – tanjir sa morskim motivima: na tanjiru smo drugarice i ja sa našeg poslednjeg letovanja jer smo sirene a i takođe se po prirodi uklapamo u božansku tematiku ove radionice.