Mila Pantović

Mila Pantović, učenica Škole za dizajn, II godina, smer Grafički dizajn, školska 2015/2016.

Zadatak 1