Arhitektonska tehnička škola Beograd

logoatsArhitektonska tehnička škola Beograd,
Vojislava Ilića 78, 11000 Beograd
www.arhitektonska-skola.wixsite.com/beograd

Marija Bokčić, nastavnik na predmetima: Primena računara u građevinarstvu, Aplikativni računarski programi, Prefabrikovano građenje

 1. Aleksandra Mitrović
 2. Anamarija Cvišić
 3. Andrijana Đukić
 4. Boško Ostojić
 5. Dimitrije Radoman
 6. Dušan Gačić
 7. Đorđe Mitrović
 8. Đorđe Vukić
 9. Filip Vasić
 10. Hristina Labus
 11. Iva Timotijević
 12. Jelena Tešić
 13. Klara Džimoti
 14. Milan Nalovski
 15. Milica Drageljević
 16. Natalija Momčilović
 17. Ognjen Jović
 18. Pavle Stojadinović
 19. Petar Raspopović
 20. Sofija Glavaš-Trbić
 21. Tamara Ilić
 22. Tamara Mladenović
 23. Uroš Pečarević