Tamara Mladenović

Tamara Mladenović, učenica  Arhitektonske tehničke škole Beograd, II razred, smer Arhitektonski tehničar, školska 2016/2017.

Zadatak 1

 

 

 

 

 

 

 

Zadatak 2 (grupni rad)