Anđela Tufegdžić

 Anđela Tufegdžić,  učenica VIII beogradske gimnazije, I-8, društveno – jez ički smer, školska 2015/2016.

 

 

Zadatak 1
Arhajska devojčica

 

 

 

 

 

 

 

Zadatak 2
Tanjir po uzoru na antičku keramiku