Sofija Vojinović

Sofija Vojinović, III-6, Tehnoart Beograd, školska 2016/2017.