Katarina Trbojević

Katarina Trbojević,  učenica Škole za dizajn, II godina, smer Grafički dizajn, školska 2015/2016.

 

 

 

Zadatak 1
Apolon

 

 

 

 

 

 

 

Zadatak 2