Vid Radojković

Vid Radojković, učenik Škole za dizajn, II godina, smer Grafički dizajn, školska 2015/2016.

 

 

 

 

Zadatak 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadatak 2