Jelena Milović

Jelena Milović,  III-6, Tehnoart Beograd, školska 2016/2017.