Ivona Madaras

Ivona Madaras,  učenica Hemijsko-prehrambene tehnološke škola, školska 2015/2016.