Sanja Adamov

Sanja_Adamov_avatar

Sanja Adamov –  učenica Škole za dizajn, III godina, smer Grafički dizajn, školska 2015/2016.

 

 

 

Zadatak 1
Afrodita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadatak 2
Tanjir po uzoru na starogrčku keramiku