СТРУЧНИ ТИМ

Лидија Сеничар, координатор програма, уредник Ликовног програма ДКЦБ

Невена Поповић, координатор радионичарског дела програма

Александра Лола Грбовић, стручни сарадник Атељеа за примењену уметност ДКЦБ

Ђурђа Сивачки, стручни сарадник у извођењу радионица